Jong Management

Jong Management FOSAG (JM) is ruim 10 jaar geleden opgericht en richt zich op (aankomende) ondernemers en op leidinggevenden, managers, kaderfunctionarissen tot en met 40 jaar in de schilders-, onderhouds-, metaalconserverins- en glasbranche.

Doel en missie
Het oorspronkelijke doel, jongeren te betrekken bij de branche-vereniging, is inmiddels ruim behaald. JM telt nu zo'n 450 leden en in alle verenigingsbesturen is de nieuwe generatie ruim vertegenwoordigd. Daarom is de missie van JM aangepast in het ondersteunen van de groep (aankomende) jonge ondernemers/leidinggevenden/ managers/kaderfunctionarissen bij het dagelijks ondernemerschap.

Masterclass
Dat gebeurt onder andere aan de hand van een, speciaal voor onze branche ontwikkelde Masterclass. Dat zijn colleges in het teken van alle facetten die jij als jonge (aankomende) ondernemer op je pad tegenkomt bij de opzet, groei en voortgang van jouw (toekomstige) bedrijf. De opzet van de Masterclass is een serie van een aantal middag-/avondcolleges die verzorgd worden door bekende branche-deskundigen op ondernemersgebied. De Masterclass-serie bestaat inmiddels uit 4 programma-onderdelen waar je 'los' voor kunt aanmelden. Bij voldoende deelname vinden de Masterclass colleges plaats op drie lokaties: Noorden, Midden en Zuid-Nederland.

Het Masterclass-programma bestaat uit:

  • Basiscolleges. Dit is het 'hart' van de Masterclass-serie. Hier is het allemaal mee begonnen. Dit zijn 4 colleges over 'Strategie en Beleid', 'Communicatie', 'Personeel' en 'Financieel management'. De kosten voor 2011 zijn € 927,50 pp, all-in, inclusief 50% O&O-subsidie exclusief BTW.
  • Verdiepingscolleges. Dit is het vervolg op de Basiscolleges e bevat 3 colleges. Er wordt stilgestaan bij twee zaken 'strategie en beleid' en 'personeelsmanagement'. Beide thema's zijn in de praktijk ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De kosten voor 2011 zijn € 692,50- pp, all-in, inclusief 50% O&O-subsidie exclusief BTW.
  • Extra colleges. Deze ontstaan door spontane vraag uit de verschillende groepen die aan de Masterclass-serie mee hebben gedaan. Men heeft altijd honger naar meer. Zo staat er voor het najaar een college op het programma in het kader van 'omgaan met de oudere werknemers'.

Landelijke Dag
Eens in de twee jaar organiseert JM een landelijke dag voor haar leden. Hierbij staat natuurlijk 'Jong & Ondernemen' centraal door het aantrekken van landelijk bekende sprekers. Daarnaast is het netwerken zeer van belang voor het welslagen van deze dag.

FOSAG Jong Management • Postbus 30 • 2740 AA • Waddinxveen
Coenecoop 5 • 2741 PG • Waddinxveen • Tel: 0182 - 571 444 • Fax: 0182 - 572 083
powered by Het Internetgilde BV